Link Background Artwork

About

Dziesmas mūzikas un vārdu autore, kā arī mūzikas producente ir Iluta Alsberga. Skaņu celiņi tapa Zigmāra Valtera virsvadībā( tostarp arī elektriskās bungas). Par skaņas apstrādi un līdzproducēšanu liels paldies Stefan Moessle!